Realizacje

Nasze najnowsze realizacje

MARS FINANCE 1 Sp. z o.o.

Wykonanie przeglądów 5-letnich obiektów hydrotechnicznych położonych w Szczecinie (nabrzeży: gnieźnieńskie, krakowskie, wrocławskie, warszawskie, radomskie, kieleckie)

MARS FINANCE 1 Sp. z o.o.

Remont nabrzeży Warsztatowe Dalby i Basen Warsztatowy przy ul. Brdowskiej 12 w Szczecinie

Pełna lista realizacji:

2021/22

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie – „Modernizacja przejść gazociągów w/c przez cieki wodne o nienormatywnym przykryciu wraz z naprawą izolacji gazociągu”

ATAGOR Sp. z o.o.

Uzyskanie wszelkich zezwoleń od właścicieli gruntów do dysponowania nimi w celu wykonania prac oraz wykonanie prac ziemnych związanych z uzyskaniem dostępu do wskazanych miejsc pocienionych ścianek gazociągów dla zadania pn.: “Wykonanie modernizacji zwarć elektrolitycznych występujących na sieci gazowej wysokiego ciśnienia na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie”

Almex Sp. z o.o.

Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z odbudową parkingu w Szczecinie w formie zaprojektuj i wybuduj

Sweco Polska Sp. z o.o.

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. rozliczeń na zadaniu pn.: „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”

POLAQUA Sp. z o.o.

Opracowywanie, aktualizacja i monitoring dokumentów budowy w zakresie harmonogramów, sprawozdawczości finansowej, podwykonawców i bieżących raportów z produkcji dla zadania pn.: “Budowa Szkoły podstawowej w rejonie ul. Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie”

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących na terenie stacji gazowej (ul. Goleniowska, ul. 1 Maja, ul. Tęczowa)

MARS Finance 1 Sp. z o.o.

Naprawa (remont) nabrzeży na wyspie Górnej Okrętowej przy ul. Brdowskiej 12 w Szczecinie

ATAGOR Sp. z o.o.

Wykonanie prac administracyjnych i robót ziemnych na zadaniu pn.: “Wykonanie modernizacji zwarć elektrolitycznych występujących na sieci gazowej wysokiego ciśnienia na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie”

AQUA-NEKO

Pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu na zadaniu pn.: „Modernizacja przejść gazociągów w/c przez cieki wodne o nienormatywnym przykryciu wraz z naprawą izolacji gazociągu na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie”

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowackiego 14 w Świnoujściu

Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie wideodomofonu do pięciu lokali w budynku

Almex Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z odbudową parkingu” – ETAP I (koncepcja)

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Wykonanie na rzecz operatu szacunkowego określającego wartość netto składników majątkowych stacji regazyfikacji LNG wraz z siecią gazową średniego ciśnienia w m. Chociwel

MARS FINANCE 1 Sp. z o.o.

Wykonanie prac geodezyjnych terenu położonego w Szczecinie przy ul. Brdowskiej, tj. działki nr 32/4 obręb 3025 Nad Odrą

EKOCENTRUM Sp. z o.o.

Sprawowanie funkcji: Specjalista ds. obmiarowo rozliczeniowych dla zadania pn.: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego: „budowa szczecińskiej kolei metropolitalnej, z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe ul. Targowa 74.

Przedsiębiorstwo GRAMET Sławomir Gray

Sprawowanie funkcji Kierownika Kontraktu na zadaniu pn.: Przebudowa ze zmianą użytkowania pomieszczenia magazynu na kotłownię gazową w budynku magazynu „A” Terminalu Promowego w Świnoujściu

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Wykonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew rosnących na terenach stacji gazowych w Szczecinie przy ul. Chłopskiej i ul. Celulozowej

TCS INTERNATRIONAL Sp. z o.o.​

Pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu wraz z wykonaniem robót budowlanych na zadaniu pn.: Montaż ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz uzupełnienie nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie stacji gazowej II stopnia w Dębnie przy ul. Baczewsiego”.

SeaTerra Polska Sp. z o.o.

Opracowanie ekspertyzy technicznej terenu położonego w Szczecinie przy ul. Brdowskiej Nad Odrą oraz Nabrzeża Warsztatowego Dalbowego.

2020

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Usunięcie 30 szt. drzew na odcinku zalesionym przy ul. Miodowej w Szczecinie.

MARS FINANCE 1 Sp. z o.o.

Wykonanie ekspertyzy technicznej uszkodzonego Nabrzeża Gnieźnieńskiego po kolizji ze statkiem na terenie MSR Gryfia w Szczecinie.

Gmina Miasto Szczecin - Przedszkole nr 62

Przebudowa w celu dostosowania budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – schody zewnętrzne.

Recycling Group Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji dot. modernizacji rurociągu acetylenu na terenie MSR Gryfia w Szczecinie.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Wykonanie oceny – opinii stanu technicznego i nośności istniejącej konstrukcji dachu wraz z projektem wzmocnienia w budynku remontowanej kotłowni gazowej, zlokalizowanej przy ul. Tama Pomorzańska 26 w Szczecinie.

SELGROS Cash&Carry Szczecin

Naprawa nawierzchni asfaltowej dróg parkingowych.

GAZ BUDOWA Sp. z o o.

Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z furtką i bramą wjazdową na terenie stacji gazowej w Szczecinie przy os. Zielonym.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Wycinka drzew w parku na terenie stacji przy ul. Więckowskiego wraz z cięciami pielęgnacyjnymi pozostałych drzew.

GAZ BUDOWA Sp. z o.o.

Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z furtką na terenie stacji gazowej w Goleniowie przy ul. Puszkina.

EKOCENTRUM Sp. z o.o.

Sprawowanie funkcji: Specjalista ds. obmiarowo rozliczeniowych dla zadania pn.: „Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego: „budowa szczecińskiej kolei metropolitalnej, z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe ul. Targowa 74″.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z furtką, bramą wjazdową, szlabanem sterowanym automatycznie oraz pełną obsługą geodezyjną na części terenu Placówki Gazowniczej w Goleniowie przy ul. J. Słowackiego 18A.

MARS FINANCE 1 Sp. z o.o.

Naprawa (remont) nabrzeży na wyspie Górnej Okrętowej przy ul. Ludowej 13 w Szczecinie – nabrzeże: Gnieźnieńskie, Krakowskie, Wrocławskie, Warszawskie, Radomskie i Kieleckie.

AL-STER Zabezpieczenia

Pełnienie funkcji Koordynatora kontraktu na zadaniu pn.: „Wykonanie i uruchomienie sieci teletechnicznych wraz z montażem i uruchomieniem układu klimatyzacji w budynku nr 4 zlokalizowanym przy ul. Tama Pomorzańska 26 w Szczecinie” (Zamawiający: Polska Spóła Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie).

SELGROS Cash&Carry Szczecin

Analiza sytuacji odprowadzenia wód deszczowych z terenu Hali Szczecińskiej SELGROS Sp. z o.o. przy ul. Walecznych 66 w Szczecinie.

AQUA-NEKO Michał Kurczyński

Pełnienie funkcji Kierownika kontraktu na zadaniu pn.: “Budowa Morskiego Centrum, Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie – roboty związane z wykonaniem korka betonowego” (Zamawiający: AARSLEFF Sp. z o.o.).

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Wycinka drzew rosnących na terenie przyległym do terenu stacji gazowej w Szczecinie przy ul. Dembowskiego, działka nr ewid. 15/10 w ilości 4 szt.

Almex Sp. z o.o. w Szczecinie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z odbudową parkingu”.

2019

Selgros Cash&Carry Szczecin

Wbudowanie w studni kanalizacyjnej regulatora przepływu.

MPM Metale i Kruszywa Sp. z o.o.

Inwentaryzacja wiaduktu w ciągu ul. Kołobrzeskiej nad ul. Druckiego-Lubeckiego w Szczecinie.

FortisGryf Sp. z o.o.

Wykonanie wokół budynków przy ul. Krasińskiego 84-94, 96-104, 106-110 w Gryfinie opaski z płyt betonowych.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Budowa ogrodzenia na terenie stacji gazowej w Szczecinie przy ul. Dembowskiego wraz z towarzyszącymi pracami.

ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Szczecin

Wykonanie nawierzchni żwirowej pod urządzeniami energetycznymi na stacjach GPZ Białowieska; Gumieńce; Łączna; Polmo; Turzyn.

Gmina Miasto Szczecin

Przygotowanie miejsca montażu instalacji ceramicznej – mozaika Mare Dambiensis.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Wykonanie nasadzeń zastępczych w gminie Pyrzyce, dz. 114 obręb Mechowo (lokalizacja 1) oraz dz. 32/8 obręb 12 miasta Pyrzyce (lokalizacja 2).

GRYF STEVENDORING Sp. z o.o.

Naprawa wadliwie wykonanych nawierzchni wraz z odwodnieniem liniowym na zapleczu przeładunkowo-magazynowym przy ul. Gdańskiej 13 w Szczecinie (projekt techniczny oraz roboty budowlane).

Gmina Miasto Szczecin

Zagospodarowanie placu wejściowego będącego fragmentem działki 89, 8/15 obręb 2126 – ulica Krakowska – teren Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny.

2018

FHU Thomas Sp. z o.o.

Pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu na zadaniu pn.: „Przebudowa placu przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie” (Zamawiający Spółdzielnia Mieszkaniowa DĄB).

MARS Finance 1 Sp. z o.o.

Ekspertyza techniczna wraz z raportem nurkowym i kosztorysem inwestorskim z inspekcji stanu technicznego uszkodzonego nabrzeża Gnieźnieńskiego, położonego w Szczecinie na terenie MF1.

AQUA-NEKO Michał Kurczyński

Pełnienie funkcji Kierownika kontraktu na zadaniu pn.: „Budowa fundamentów w celu posadowienia masztu ze statku „Kapitan Konstanty Maciejewicz” na Bulwarze Gdyńskim w Szczecinie (działka 5/10, 2/2, obręb 1085).

Gmina Miasto Szczecin

Budowa jednostronnego chodnika przy ul. Karpiej działka nr 18/1 obr. 4113 w Szczecinie – etap I.

Polska Spóła Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Projekt i przebudowa bramy wjazdowej na terenie stacji gazowej w Policach przy ul. Bursztynowej.

Gmina Miasto Szczecin

Naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Szafera w Szczecinie, dz. 2/66.

MADABET Adam Betka

Rozbiórka Pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej zlokalizowanego przy al. Papieża Jana Pawła II w Szczecinie.

Gmina Miasto Świnoujście Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Remont nabrzeży zewnętrznych nr 4 i nr 13.1 „S” na terenie Portu Jachtowego – Basen Północy w Świnoujściu.

Gmina Miasto Świnoujście Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,,Remont nabrzeża zewnętrznego nr 13.1 „N” na terenie Portu Jachtowego – Basen Północy w Świnoujściu.

ZIRO Sp. z o.o.

Instalacja elektryczna na placu składowym wraz z budową fundamentu pod wagę przy ul. Gdańskiej 6 (dz. 1/129 obręb Śródmieście 91).

AQUA-NEKO Michał Kurczyński

Pełnienie roli Kierownika kontraktu nad zadaniem pn.: ,,Zagospodarowanie środkowej części parku im. Ks. Alberta Willimsky’ego w Podjuchach”.

TOPOL Rafał Topolski

Pełnienie roli Kierownika kontraktu nad zadaniem pn.: ,,Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych wraz z ustawieniem dwóch kontenerów biurowo-socjalnych na stacji PKP Chociwel”.

AQUA-NEKO Michał Kurczyński

Pełnienie roli Kierownika Kontraktu nad zadaniem pn.: ,,Budowa stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy”.

AQUA-NEKO Michał Kurczyński

Pełnienie roli Kierownika kontraktu nad zadaniem pn.: ,,Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński”.

NBQ Sp. z o.o.

Pełnienie roli Kierownika Projektu dla zadań inwestycyjnych dotyczących projektów komunikacyjnych realizowanych w latach 2017 – 2021 w Świnoujściu – część 1: „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia centrum usług „Mulnik” w Świnoujściu” oraz część 2: „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93”.